Current Graduate Students

Graduate Students (PhD)
Ali Al-Aradi
Cedric Baulac
Phillippe Casgrain
Bo Chen
Tianle Chen
David Colin Decker
Wei Qxi Deng
Xiucai Ding
Rian Dewji
Haosui Duanmu
Reihaneh Entezari
David Farahany
Tadeu Augusto Ferreira
Tsz Chai Fung
Alex Yuxiang Gao
Boris Garbuzov
Yang Guan Jian Guo
Namdar Homayounfar
Tianyi Jia
Tara Kehoe
Michael Lalancette
Evgeny Levi
Mufan Li
Jeffrey Negrea
Xin Ning
Zhen Qin
Kamal Rai
Arvind Vijay Shrivats
Lei Sun
Yanbo Tang
Fan Wang
Ruoyong Xu
Shuai (Alex) Yang
Lu Yu
Xing Shuo Zhai
Lin Zhang
Jun Yang
******
Graduate Students (MSc)
Yuenan Cai
Claude-Michelle Chavy-Waddy
Julia Dedic
Linglinf Fan
Armaan Farhadi
Daniel Flam-Shepherd
Xuan Shi Gu
Anthony Guerriero
Peiliang Guo
Amandeep Singh Heer
Shih Yung Hwang
Carmen Florence Lai
Megan Kirby-McGregor
Elham Sirag
Michael Sutton
Philippa Maria McPherson Swartz
Steven Wilkins-Reeves
Thomas Dong Ho Yoon
Hamed Zakeri
******
Graduate Students (MSc Part-time)
Brigid Cami
Xin Chen
Jordan Davis
Arthur Grabovsky
Zhaoyu Guo
Spenser Harris
Yun Sun
Wafic El-Assi
Michael Kuzmin

Non-Degree David Veitch

MFI students 2017-18
Jiating (Lisa) Sun
Enze (Jason) Tong
Ke (Frieda) Tong
Rongbang (Henry) Liu
Hao (Charlene) Xia
Xing (Sherrie) Xu
Xinling (Vivian) Yang
Meng (Moriah) Yu
Jiameng (Bonnie) Zhang
Naibing (Irina) Zhang
Ziyue (Tessa) Zhang
Shuyi (Shirley) Zhu
Siqi (Jerry) Zhu

Print Friendly, PDF & Email