Current Graduate Students

Graduate Students (PhD)

Ali Al-Aradi
Cedric Baulac
Bo Chen
Tianle Chen
David Colin Decker
Wei Qxi Deng
Rian Dewji
Haosui Duanmu
Reihaneh Entezari
Lingling Fan
David Farahany
Tadeu Augusto Ferreira
Tsz Chai Fung
Luhui Gan
Yuxiang Gao
Peiliang Guo
Yang Guan Jian Guo
Namdar Homayounfar
Xuancheng Huang
Tianyi Jia
Tara Kehoe
Michael Lalancette
Evgeny Levi
Mufan Li
Zhenhua Lin
Jeffrey Negrea
Xin Ning
Zhen Qin
Kamal Rai
Arvind Vijay Shrivats
Lei Sun
Yanbo Tang
Victor Veitch
Fan Wang
Ruoyong Xu
Shuai (Alex) Yang
Lu Yu
Xing Shuo Zhai
Lin Zhang

******

Graduate Students (MSc)

Alexandra Victoria Alvares
Yuenan Cai
Claude-Michelle Chavy-Waddy
Pai-Shan Cheng
Julia Dedic
Armaan Farhadi
Daniel Flam-Shepherd
Xuan Shi Gu
Anthony Guerriero
Amandeep Singh Heer
Shih Yung Hwang
Megan Kirby-McGregor
Carmen Florence Lai
Jang Ho Lee
Yu-Chung Lin
Michael Sutton
Elham Sirag
Philippa Maria McPherson Swartz
Ken Chun Kin Tam
Steven Wilkins-Reeves
Thomas Dong Ho Yoon
Hamed Zakeri

******

Graduate Students (MSc Part-time)

Brigid Cami
Xin Chen
Jordan Davis
Tian Han Guan
Jorden Davis
Wafic El-Assi
Arthur Grabovsky
Zhaoyu Guo
Spenser Harris
Michael Kuzmin

******

Non-Degree
David Veitch

Print Friendly